ชุดอุปกรณ์ประกอบคอนเหล็กสื่อสาร (งานจัดระเบียบสายสื่อสาร)

สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 9433299 | LINE: @kijpunchai
กลับสู่เมนูสินค้าทั้งหมด | BACK TO PRODUCTS MENU

กลับสู่เมนูคอนเหล็กเคลือบฉนวน (คอนเหล็กสื่อสาร) | BACK TO MENU INSULATED CROSSARM

รายการ,ขนาด (มม.) | Description and Size (mm.)
คอนเหล็กเคลือบฉนวน ความยาว 1,000 มิลลิเมตร
คอนเหล็กเคลือบฉนวน ความยาว 1,700 มิลลิเมตร
เหล็กประกับ 640x30x6 มม.
เหล็กประกับ 720x30x6 มม.
แผ่นเหล็ก 120x30x3 มม.
แหวนรองเรียบ 38x38x4.5 มม.
แหวนรองแบบสปริง 16 มม.
สลักเกลียว M.16X200
สลักเกลียว M.16X300
สลักเกลียว M.16X350
สลักเกลียว M.16X400
สลักเกลียว M.16X50
สลักเกลียวตลอด M.16X250
เคลวิส สําหรับติดตั้งสายสื่อสาร ( 5 รู )