กราวด์ร็อดแบบต่างๆ | GROUND ROD

สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 9433299

กลับสู่เมนูสินค้าทั้งหมด | BACK TO PRODUCTS MENU

กราวด์ร็อด 4 แฉก | GROUND ROD

รายการ   |   DESCRIPTION
            กราวด์ร็อด ขนาด   60 x 60 x 5 มม.   ความยาว 2  เมตร    

กราวด์ร็อด M.16  | GROUND ROD

รายการ | DESCRIPTION
  M.16   Length  1000 มม.          
  M.16   Length  1500 มม.          
  M.16   Length  1800 มม.          
  M.16   Length  2000 มม.          
  M.16   Length  2400 มม.          
  M.16   Length  3000 มม.          

กราวด์ร็อด 1/2″ | GROUND ROD

รายการ | DESCRIPTION
1 / 2” Length  5’   (TOT)
1 / 2” Length  10’   (TOT)