แร็คช่องอาบสังกะสี | HEAVY TYPE RACK

สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามเพิ่มเติม 02 – 9433299
กลับสู่เมนู ฮาร์ดแวร์ สําหรับลูกถ้วย,เสาไฟฟ้า | HARDWARE FOR LINE POLE , HARDWARE FOR INSULATOR

รายการ | DESCRIPTION
แร็ค 1 ลูกถ้วย (1 ช่อง) | RACK เดี่ยว
แร็ค 2 ลูกถ้วย (3ช่อง) | RACK 2 X 200
แร็ค 3 ลูกถ้วย (5ช่อง) | RACK 3 X 200
แร็ค 4 ลูกถ้วย (7 ช่อง) | RACK 4 X 200