แร็คช่องอาบสังกะสี | HEAVY TYPE RACK

สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามเพิ่มเติม 02 – 9433299
กลับสู่เมนู ฮาร์ดแวร์ สําหรับลูกถ้วย,เสาไฟฟ้า | HARDWARE FOR LINE POLE , HARDWARE FOR INSULATOR


แร็คเดี่ยว [ 1 ลูกถ้วย ]  – ที่จับลูกรอก สําหรับลูกรอกแรงตํ่า (53-2) | CLEVIS FOR INSULALOR

แร็ค 2×200 มม. แบบหลังยื่น [ 2 ลูกถ้วย , 3  ช่อง ] | RACK SECONDARY MEDIUM ( 2 SPOOL)


แร็ค 3×200 มม. แบบหลังยื่น [ 3 ลูกถ้วย , 5 ช่อง ] | RACK SECONDARY MEDIUM ( 3 SPOOL)


แร็ค 4×200 มม. แบบหลังยื่น [ 4 ลูกถ้วย , 7 ช่อง ] | RACK SECONDARY MEDIUM ( 4 SPOOL)