คอนเหล็กเคลือบฉนวน (คอนเหล็กสื่อสาร) | INSULATED CROSSARM

สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 9433299 | LINE: @kijpunchai
กลับสู่เมนูสินค้าทั้งหมด | BACK TO PRODUCTS MENU

กลับสู่เมนูชุดอุปกรณ์ประกอบคอนเหล็กเคลือบฉนวนสําหรับพาดสายสื่อสาร | BACK TO INSULATED CROSSARM (CROSSARM FOR COMMUNICATION) INSTALLATION EQUIPMENT

ขนาด (มม.) | SIZE (MM.)
คอนเหล็กเคลือบฉนวน ความยาว 1,000 มิลลิเมตร
คอนเหล็กเคลือบฉนวน ความยาว 1,700 มิลลิเมตร