คอนเหล็กเคลือบฉนวน (คอนเหล็กสื่อสาร) | CROSSARM COMMUNICATION ST

สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 9433299 | LINE: @kijpunchai
กลับสู่เมนูสินค้าทั้งหมด | BACK TO PRODUCTS MENU
ขนาด (มม.) | SIZE (MM.)
คอนเหล็กเคลือบฉนวน ความยาว 1,000 มิลลิเมตร
คอนเหล็กเคลือบฉนวน ความยาว 1,700 มิลลิเมตร
เหล็กประกับ 640x30x6 มม.
เหล็กประกับ 720x30x6 มม.
แผ่นเหล็กตะขอ 120x30x3 มม.
แหวนรองเรียบ 38x38x4.5 มม.
แหวนรองเรียบ 52x52x4.5 มม.
แหวนรองแบบสปริง 16 มม.
แหวนรองแบบกลม 16 มม.
สลักเกลียว M.16X200
สลักเกลียว M.16X300
สลักเกลียว M.16X350
สลักเกลียว M.16X400
สลักเกลียว M.16X50
สลักเกลียวตลอด M.16X250
เคลวิส สําหรับติดตั้งสายสื่อสาร ( 5 รู )