คอนเนคเตอร์ชนิดบีบแบบเอชไทส์ | H-TYPE COMPRESSION TAP CONNECTORS

สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 9433299

กลับสู่เมนูสินค้าทั้งหมด | BACK TO PRODUCTS MENU

รายการ | DESCRIPTION
H-CONNECTOR MAIN AL 25-50 TAP AL/CU 2.5-6
H-CONNECTOR MAIN AL 25-50 TAP AL/CU 16-35
H-CONNECTOR MAIN AL 35-50 TAP CU 6-10
H-CONNECTOR MAIN AL 50-95 TAP AL/CU 50-95
H-CONNECTOR MAIN AL 70-95 TAP CU 6-10
H-CONNECTOR MAIN AL 70-95 TAP CU 16-35