สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า (พินเทอร์มินอล) | CONNECTOR PIN TERMINAL

สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 9433299
กลับสู่เมนูคอนเน็คเตอร์ | BACK TO CONNECTOR MENU
ขนาด | SIZE  mm2
พินเทอร์มินอล 50 SQ.MM.
พินเทอร์มินอล 70 SQ.MM.
พินเทอร์มินอล 95 SQ.MM.
พินเทอร์มินอล 120 SQ.MM.
พินเทอร์มินอล 185 SQ.MM.