เคเบิ้ลสเปเซอร์ | CABLE SPACERS

สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 9433299
กลับสู่เมนูสินค้าทั้งหมด | BACK TO PRODUCTS MENU

รายการ / DESCRIPTION
Polymer        33 KV.
Alumina        33 KV.

ยางรัดเคเบิ้ลสเปเซอร์ | SNAP TIE

รายการ  / DESCRIPTION
95-180 mm 2