คอมปาวด์ สําหรับสุดต่อสายไฟฟ้า | COMPOUND ELECTRICAL CONTACT
สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 9433299
สู่เมนูสินค้าทั้งหมด | BACK TO PRODUCTS MENU
รายการ / DESCRIPTION
แบบหลอด 200 กรัม (200 g)

ใช้สําหรับจุดต่อสายและทาเพื่อป้องกันการเกิดของออกไซด์