ประเภทสินค้าฟิวส์ใบมีด,ฟิวส์ลิงค์ | H.R.C. FUSE, FUSE LINK
สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 9433299
กลับสู่เมนูสินค้าทั้งหมด | BACK TO PRODUCTS MENU
ฟิวส์ใบมีด  |  H.R.C. FUSE
รายการ / DESCRIPTION
SIZE  1
SIZE  2
SIZE  3
ฟิวส์ใบมีดชนิดกลม  | H.R.C. FUSE
รายการ /  DESCRIPTION
50 Amp.     415/500 Volt
80 Amp.     415/500 Volt
100 Amp.    415/500 Volt
160 Amp.    415/500 Volt
200 Amp.    415/500 Volt
250 Amp.    415/500 Volt
315 Amp.    415/500 Volt
355 Amp.    415/500 Volt
400 Amp.    415/500 Volt
ฟิวส์ลิงค์  | FUSE LINK
รายการ   /   DESCRIPTION
1 – 6    Amp.     15 / 27   KV.
8 –  15   Amp.   15 / 27   KV.
20 –  25   Amp. 15 / 27   KV.
30 –  50   Amp. 15 / 27   KV.
65 – 100   Amp. 15 / 27   KV.
140   Amp.        15 / 27   KV.
200   Amp.        15 / 27   KV.
1 –   6      Amp.        35   KV.
8 –  15     Amp.        35   KV.
20 –  25     Amp.      35   KV.
30 –  50     Amp.     35   KV.
65  –  100    Amp.    35   KV.