รับมอบประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมสีเขียว

บริษัท กิจพูนชัย จํากัด รับมอบประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมสีเขียวประจําปี 2558 และ โรงงานต้นแบบรักษ์นํ้าประจําปี 2559