บริษัท กิจพูนชัย จํากัด | Kijpunchai Industry Co.,Ltd.

 • สนใจสมัครงานในตําแหน่งต่างๆกรุณาส่งประวัติ,หลักฐานการศึกษาและรูปถ่ายมาที่

 • ppond@kpc.co.th | โทร 02-9433299

Engineer (2 Positions)

 • We need you good command for writing and speaking English active person and looking forward to
  have a good career path for long term. If you are this kind of person. Please fill this form below.
Job Scope:
 • Responsibility for fabrication process of Windsor products (Construction Business) and pipes products.
 • To visit construction sites and suggest
 • Improve the fabrication process.
 • Responsibility for fabrication process of Windsor products (Construction Business) and pipes products.
Qualifications:
 • Male, age not over 27 years.
 • Bachelor’s Degree in Civil Engineering or related fields.
 • GPA for Bachelor Degree is over 2.70 and TOEIC Score 450
 • Having basic understanding or experience of Civil/Structure design, detailing of Civil/Structure Systems, Production : Extrusion process would be benefitial.
 • Good communication skill and a team leader.
 • A goal-oriented, achiever, highly motivated and ambitious.
 • Able to operate PC and knowing basic of AutoCAD program.
 • New Graduated is welcome.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่ม | FOR MORE INFORMATION