กราวด์วายแคล้มป์ | GROUND WIRE CLAMP

สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 9433299
กลับสู่เมนู ฮาร์ดแวร์ สําหรับลูกถ้วย,เสาไฟฟ้า | HARDWARE FOR LINE POLE , INSULATOR
  • กราวด์วายแคล้มป์ แบบ เจ 1152 (โอเจ)

  • กราวด์วายร์แคล้มป์ สําหรับ เสาคอนกรีต (ตัวสกรู)

  • กราวด์วายร์แคล้มป์ สําหรับเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า ( ตัว ก.ไก่)