กราวด์วายแคล้มป์ | GROUND WIRE CLAMP

สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 9433299
กลับสู่เมนู ฮาร์ดแวร์ สําหรับลูกถ้วย,เสาไฟฟ้า | HARDWARE FOR LINE POLE , INSULATOR

รายการ / DESCRIPTION
แบบเจแคล้มป์  ( โอเจ )   1152
สำหรับเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า( ตัว ก. ไก่ )
สำหรับเสาคอนกรีต   ( ตัวสกรู )