คอนสายแบบเหล็กฉาก | CROSSARM ANGLE STEEL

สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 9433299
กลับสู่เมนู เหล็กรางนํ้า,เหล็กฉาก,เหล็กคอนสายแบบต่างๆ และอื่นๆ| BACK TO CROSSARM STEEL

ขนาด (มม.) |  SIZE  ( MM.)
คอนสายแบบเหล็กฉาก ขนาด 150 x 150 x 12 มม.   ความยาว 4,500  มม.
คอนสายแบบเหล็กฉาก ขนาด 150 x 150 x 12  มม.   ความยาว 5,000  มม.