คอนสายแบบเหล็กฉาก | CROSSARM ANGLE STEEL

สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 9433299
กลับสู่เมนู เหล็กรางนํ้า,เหล็กฉาก,เหล็กคอนสายแบบต่างๆ และอื่นๆ| BACK TO CROSSARM STEEL

ขนาด  ( มม.)     /     SIZE  ( MM.)
150 x 150 x 12          length   4,500    
150 x 150 x 12          length   5,000