นัท | NUT

สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 9433299
กลับสู่หน้าฮาร์ดแวร์  | BACK TO HARDWARE MENU

รายการ /  DESCRIPTION
หัวสี่เหลี่ยม  5/8″   M 16
หัวสี่เหลี่ยม  3/4″   M 20
หัวสี่เหลี่ยม    1″    M 24
หัวหกเหลี่ยม 5/ 8″  M 16