สินค้าติดต่อ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 9433299
กลับสู่เมนูสินค้าทั้งหมด | BACK TO PRODUCT MENU

ลูกถ้วยแบบต่างๆ | INSULATOR 

ลูกถ้วยแร็คช่อง  | SPOOL INSULATOR

รายการ  /  DESCRIPTION
53-2    อย่างดี
ลูกถ้วยแขวน | SUSPENSION INSULATOR

รายการ / DESCRIPTION
52 – 1      ( 6″ )
52 – 2   ( 7.5″ )
52 – 3    ( 10″ )
52 – 4    ( 10″ )
ลูกถ้วยมะเฟือง | GUY STRAIN INSULATOR

รายการ / DESCRIPTION
54 – 1     ( 3.5″ )
54 – 2     ( 4.5″ )
54 – 4     ( 6.5″ )
ลูกถ้วยก้านตรง | PIN TYPE INSULATOR

รายการ / DESCRIPTION
56 – 2      (  9″ )
56 – 3   ( 10.5″ )
ลูกถ้วยพินโพสท์  | PIN POST INSULATOR

รายการ / DESCRIPTION
56 / 57-2     22 KV.
56 / 57-3     33 KV.
56 / 57-4     46 KV.
ลูกถ้วยไลน์โพสท์ | LINE POST INSULATOR

รายการ / DESCRIPTION
57-2L    22 KV.
57-3L    33 KV.