สลักเกลียวตลอด | DOUBLE ARMING BOLT

สนใจสินค้าติดต่อ 02 – 9433299
กลับสู่หน้าฮาร์ดแวร์  | BACK TO HARDWARE MENU
ขนาด/SIZE MM. (INCH)
M. 16 X 100         (4″)
M. 16 X 130         (5″)
M. 16 X 150         (6″)
M. 16 X 170         (7″)
M. 16 X 200         (8″)
M. 16 X 250       (10″)
M. 16 X 300       (12″)
M. 16 X 350       (14″)
M. 16 X 400       (16″)
M. 16 X 450       (18″)
M. 16 X 500       (20″)
M. 16 X 550       (22″)
M. 16 X 600       (24″)
M. 16 X 650       (26″)