หางปลา | CONNECTOR ( LUG )

สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 9433299
กลับสู่เมนูคอนเน็คเตอร์ | BACK TO CONNECTOR MENU

ขนาด / SIZE mm2
25
35
70
95
120
150
185
240
185 – 2 รู 15 องศา
240 – 2 รู 15 องศา
185 – 4 รู
240 – 4 รู
400 – 4 รู
185 – 4 รู 15 องศา
240 – 4 รู 15 องศา
400 – 4 รู 15 องศา