หางปลาอลูมิเนียม | CONNECTOR ( LUG )

 ALUMINIUM TERMINAL LUG COMPRESSION TYPE

สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 9433299
กลับสู่เมนูคอนเน็คเตอร์ | BACK TO CONNECTOR MENU

หางปลาอลูมิเนียม 25 SQ.MM. ( 1 รู)
หางปลาอลูมิเนียม 35 SQ.MM. ( 1 รู)
หางปลาอลูมิเนียม 50 SQ.MM. ( 1 รู)
หางปลาอลูมิเนียม 70 SQ.MM. ( 1 รู)
หางปลาอลูมิเนียม 95 SQ.MM. ( 1 รู)
หางปลาอลูมิเนียม 120 SQ.MM. ( 1 รู)
หางปลาอลูมิเนียม 150 SQ.MM. ( 1 รู)
หางปลาอลูมิเนียม 185 SQ.MM. ( 1 รู)
หางปลาอลูมิเนียม 240 SQ.MM. ( 1 รู)
หางปลาอลูมิเนียม 25 SQ.MM. ( 2 รู)
หางปลาอลูมิเนียม 35 SQ.MM. ( 2 รู)
หางปลาอลูมิเนียม 50 SQ.MM. ( 2 รู)
หางปลาอลูมิเนียม 70 SQ.MM. ( 2 รู)
หางปลาอลูมิเนียม 95 SQ.MM. ( 2 รู)
หางปลาอลูมิเนียม 120 SQ.MM. ( 2 รู)
หางปลาอลูมิเนียม 150 SQ.MM. ( 2 รู)
หางปลาอลูมิเนียม 185 SQ.MM. ( 2 รู)
หางปลาอลูมิเนียม 240 SQ.MM. ( 2 รู)
หางปลาอลูมิเนียม 185 SQ.MM. ( 2 รู 15 องศา)
หางปลาอลูมิเนียม 240 SQ.MM. ( 2 รู 15 องศา)
หางปลาอลูมิเนียม 185 SQ.MM. ( 4 รู)
หางปลาอลูมิเนียม 240 SQ.MM. ( 4 รู)
หางปลาอลูมิเนียม 400 SQ.MM. ( 4 รู)
หางปลาอลูมิเนียม 185 SQ.MM. ( 4 รู 15 องศา)
หางปลาอลูมิเนียม 400 SQ.MM. ( 4 รู 15 องศา)