เหล็กประกับไม้คอน | FLAT CROSSARM BRACE
สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 9433299
กลับสู่เมนู เหล็กรางนํ้า,เหล็กฉาก,เหล็กคอนสายแบบต่างๆ และอื่นๆ| BACK TO CROSSARM STEEL

เหล็กประกับไม้คอน | FLAT CROSSARM BRACE
ขนาด | SIZE MM.
เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30 x 6 x 640 มม.
เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30 x 6 x 760 มม.
เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 40 x 6 x 1,000 มม.
เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 50 x 10 x 1,950 มม.
เหล็กประกับไม้คอน 36 x 5 x 900 มม.
เหล็กประกับไม้คอน 3/16 ”   x   1 1/4 ”   x   30 ”      [  30 ” ]     งานสื่อสาร
เหล็กประกับไม้คอน 3/16 ”   x   1 1/4 ”   x   36 ”      [  36″ ]     งานสื่อสาร
เหล็กประกับไม้คอน 3/16 ”   x   1 1/4 ”   x   42 ”     [  42 ” ]    งานสื่อสาร