เหล็กประกับไม้คอน | FLAT CROSSARM BRACE
สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 9433299
กลับสู่เมนู เหล็กรางนํ้า,เหล็กฉาก,เหล็กคอนสายแบบต่างๆ และอื่นๆ| BACK TO CROSSARM STEEL

ขนาด     /     SIZE
                                  3/16 ”   x   1 1/4 ”   x   30 ”      [  30 ” ]     งานสื่อสาร
                                   3/16 ”   x   1 1/4 ”   x   36 ”      [  36″ ]     งานสื่อสาร
                                    3/16 ”   x   1 1/4 ”   x   42 ”     [  42 ” ]    งานสื่อสาร
                    30    x    6      x    760   mm.            ( 760 / 707 )
                    36    x    5.3   x   900   mm.      
                    40    x    6      x  1000  mm.             ( 1000 / 950 )
                    50    x  10      x  1950 mm.