แผ่นเหล็กประกอบหัวเสา | PLATE, STEEL, FOR OVERHEAD GROUND WIRE BAYONET 

สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 – 9433299
กลับสู่หน้าแผ่นเหล็กแบบต่างๆ  | BACK TO PLATE STEEL MENU

รายการ / DESCRIPTION
แผ่นเหล็กประกอบหัวเสา ขนาด 5 x 40 มม. ยาว  170  มม.