แผ่นเหล็กประกอบโคนเสา | PLATE, STEEL, FOR OVERHEAD GROUND WIRE

สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 – 9433299
กลับสู่หน้าแผ่นเหล็กแบบต่างๆ  | BACK TO PLATE STEEL MENU

รายการ / DESCRIPTION
แผ่นเหล็กประกอบโคนเสา ขนาด 5 x 40 มม. ยาว  320  มม.