แหวนสี่เหลี่ยม | SQUARE WASHER FLAT AND CURVE

สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 9433299
กลับสู่หมวดสินค้าแหวน | BACK TO WASHER MENU

ขนาด ( มม. ) / SIZE ( MM.)
50 X 50 X 5 รู 18 MM.  FLAT
50 X 50 X 5 รู 18 MM. CURVE ( โค้ง )
52 X 52 X 4.5 รู 18 MM. FLAT
60 X 60 X 5 รู 22 MM. FLAT
60 X 60 X 5 รู 22 MM. CURVE ( โค้ง )
60 X 60 X 5 รู 26 MM. FLAT
62 X 62 X 6 รู 22 MM. FLAT
72 X 72 X 6 รู 26 MM. FLAT
80 X 80 X 6 รู 26 MM. FLAT