โรงงานกิจพูนชัย | KPC New Factory

  บริษัทฯ ได้ทำการย้ายฐานการผลิต(เฉพาะในส่วนของโรงงาน)จากกรุงเทพสู่จังหวัดสิงห์บุรี  เพื่อเพิ่มกำลังผลิตเมื่อปี 2557