คานเหล็กแบบท้าวแขน | ALLEY ARM CHANNEL STEEL
สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 9433299
กลับสู่เมนู เหล็กรางนํ้า,เหล็กฉาก,เหล็กคอนสายแบบต่างๆ และอื่นๆ| BACK TO CROSSARM STEEL

ขนาด  ( มม.)     /     SIZE  ( MM.)
100   x   50   x   5               length   2,250   (# 6015)