คานเหล็กฉาก | ANGLE STEEL BEAM

สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 9433299
กลับสู่เมนู เหล็กรางนํ้า,เหล็กฉาก,เหล็กคอนสายแบบต่างๆ และอื่นๆ| BACK TO CROSSARM STEEL

ขนาด  ( มม.)     /     SIZE  ( MM.)
 65  x  65  x  6               length   1,000 | 2,250 | 2500 | 3000
 75  x  75  x  6               length   3,500    
 75  x  75  x  6               length   4,100    
 75  x  75  x  6               length   4,500    
100  x  100  x  7            length   4,200