แองเกิ้ลโบลท์ | ANGLE BOLT

สนใจสินค้าติดต่อ 02 – 9433299
กลับสู่หน้าฮาร์ดแวร์  | BACK TO HARDWARE MENU

ขนาด  MM.   (INCH)
M. 16 x 200      (8”)
M. 16 x 250    (10”)
M. 16 x 300    (12”)
M. 16  x 350   (14”)
M. 16 x 400    (16”)
M.16 x 450     (18”)
M. 24 x 450   (18”)
M. 24 x 500    (20”)