สลักเกลียวห่วงหัวลิง 45 องศา (โค้ง) | ANGLED THIMBLE EYE BOLT

 สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 9433299
กลับสู่หน้าฮาร์ดแวร์  | BACK TO HARDWARE MENU

ขนาด  MM.   (INCH)
M. 16 X 150       (6″)
M. 16 X 200       (8″)
M. 16 X 250     (10″)
M. 16 X 300     (12″)
M. 16 X 350     (14″)
M. 16 X 400     (16″)
M. 20 X 350     (14″)
M. 20 X 400     (16″)
M. 20 X 450     (18″)
ขนาด  MM.   (INCH)
[นัท 1 ตัว]
5 / 8″ X 6″
5 / 8″ X 8″
5 / 8″ X 10″
5 / 8″ X 12″
5 / 8″ X 14″
5 / 8″ X 16″