แผ่นห่วงสำหรับสายยึดโยง | ANGLE GUY ATTACHMENT     

สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 9433299
กลับสู่เมนู ฮาร์ดแวร์ สําหรับลูกถ้วย,เสาไฟฟ้า | HARDWARE FOR LINE POLE , INSULATOR

รายการ / DESCRIPTION
แผ่นห่วงสําหรับสายยึดโยง 30 องศา  | ANGLE GUY ATTACHMENT 30 DEGREE