เหล็กประกับไม้คอนแบบท้าวแขน, เหล็กประกับคอนสาย | BRACE ALLEY ARM

สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 9433299
กลับสู่เมนู เหล็กรางนํ้า,เหล็กฉาก,เหล็กคอนสายแบบต่างๆ และอื่นๆ| BACK TO CROSSARM STEEL

 

ขนาด ​| SIZE (MM.)
เหล็กประกับคอนสาย 50x50x6 mm. LENGTH 1,000 MM.
เหล็กประกับไม้คอนแบบท้าวแขน 40x40x5 mm. LENGTH 2,120 MM.
เหล็กประกับไม้คอนแบบท้าวแขน 50x50x5 mm. LENGTH 2,120 MM.