เหล็กประกับไม้คอนแบบท้าวแขน | BRACE ALLEY ARM

สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 9433299
กลับสู่เมนู เหล็กรางนํ้า,เหล็กฉาก,เหล็กคอนสายแบบต่างๆ และอื่นๆ| BACK TO CROSSARM STEEL

 

ขนาด/SIZE MM. (INCH)
50 X 50 X 5  length 1,000
40 X 40 X 5 length 2,120
50 X 50 X 5 length 2,350