เคเบิ้ล แลชซิ่งแคล้มป์ ไทส์ ดี | CABLE LASHING CLAMP TYPE D
สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 9433299
กลับสู่เมนู ฮาร์ดแวร์ สําหรับลูกถ้วย,เสาไฟฟ้า | HARDWARE FOR LINE POLE , INSULATOR

 

รายการ / DESCRIPTION
เคเบิ้ล แลชซิ่งแคล้มป์ ไทส์ ดี | CABLE LASHING CLAMP TYPE D