แคล้มป์สลัก 2 ตัว สําหรับลวดเหล็กตีเกลียว 25-50 ตร.มม. | CLAMP, DOUBLE BOLTS, ST. WIRE 25 SQ.MM.

สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 9433299

กลับสู่เมนู แคล้มป์ 1,2,3 สลัก | CLAMP (SINGLE,DOUBLE AND TRIPLE BOLTS)

รายการ | DESCRIPTION
แคล้มป์สลัก 2 ตัว สําหรับลวดเหล็กตีเกลียว 25-50 ตร.มม. | CLAMP WITH BOLTS FOR GALVANIZED STEEL WIRE STRANDS