สแตรนแคล้มป์พร้อมแคล้มป์ปิ้งคีปเปอร์ สําหรับสายอลูมิเนียม | CLAMP STRAIN WITH CLAMPING KEEPER

สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 9433299
กลับสู่เมนูอลูมิเนียมคอนเน็คเตอร์ | BACK TO CONNECTOR AL MENU

สแตรนแคล้มป์แบบด้ามปืน | CLAMP STRAIN WITH CLAMPING KEEPER
ACC / ACSR (U-bolt) – ขนาดใช้กับสาย
สแตรนแคล้มป์แบบด้ามปืน 35-70 / 35-70 (3)
สแตรนแคล้มป์แบบด้ามปืน 95-185 / 95-185 (3)
สแตรนแคล้มป์แบบด้ามปืน 185-240 / 185-240 (4)
สแตรนแคล้มป์แบบด้ามปืน 400  (4)