ข้อต่อแบบบอลเคลวิส | CLEVIS BALL

สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 9433299
กลับสู่เมนู ฮาร์ดแวร์ สําหรับลูกถ้วย,เสาไฟฟ้า | HARDWARE FOR LINE POLE , INSULATOR

รายการ / DESCRIPTION
ข้อต่อแบบบอลเคลวิส TYPE B    8,200 KGF.
ข้อต่อแบบบอลเคลวิส TYPE K   22,700 KGF.