หลอดต่อสายแบบด้ามปืน (แคล้มป์เข้าปลายสายแบบบีบ) | COMPRESSION DEAD END SINGLE FULL TENSION AND DOUBLE
สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 9433299
กลับสู่เมนูคอนเน็คเตอร์ | BACK TO CONNECTOR MENU

SIZE (ขนาด) / DEGREE (องศา)

แคล้มป์เข้าปลายสายแบบบีบ [ หลอดต่อสายด้ามปืน 185 SQ.MM. ทางเดี่ยว / ทางคู่ ( 300 ) ]
แคล้มป์เข้าปลายสายแบบบีบ [ หลอดต่อสายด้ามปืน 185 SQ.MM. ทางเดี่ยว / ทางคู่ ( 900 ) ]
แคล้มป์เข้าปลายสายแบบบีบ [ หลอดต่อสายด้ามปืน 400 SQ.MM. ทางเดี่ยว / ทางคู่ ( 300 ) ]
แคล้มป์เข้าปลายสายแบบบีบ [ หลอดต่อสายด้ามปืน 400 SQ.MM. ทางเดี่ยว / ทางคู่ ( 900 ) ]