หลอดต่อสาย | COMPRESSION SPLICE

สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 9433299
กลับสู่เมนูคอนเน็คเตอร์ | BACK TO CONNECTOR MENU

หลอดต่อสายแบบรับแรงดึง | FULL TENSION 
หลอดต่อสายแบบไม่รับแรงดึง | PARTIAL TENSION
ขนาด /SIZE
MM2
25
35
50
70
95
120
150
185
240
400
35 / 6
50 / 8
70 / 12
95 / 15
120 / 20
150 / 30