หลอดต่อสายแบบรับแรงดึง,แบบไม่รับแรงดึง | COMPRESSION SPLICE

สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 9433299
กลับสู่เมนูคอนเน็คเตอร์ | BACK TO CONNECTOR MENU

หลอดต่อสายแบบรับแรงดึง | COMPRESSION SPLICING SLEEVE : FULL TENSION 
หลอดต่อสายรับแรง 25 SQ.MM.
หลอดต่อสายรับแรง 35 SQ,MM.
หลอดต่อสายรับแรง 50 SQ.MM.
หลอดต่อสายรับแรง 70 SQ.MM.
หลอดต่อสายรับแรง 95 SQ.MM.
หลอดต่อสายรับแรง 120 SQ.MM.
หลอดต่อสายรับแรง 150 SQ.MM.
หลอดต่อสายรับแรง 185 SQ.MM.
หลอดต่อสายรับแรง 240 SQ.MM.
หลอดต่อสายรับแรง 400 SQ.MM.
หลอดต่อสายรับแรง 625 SQ.MM.
หลอดต่อสายรับแรง 35/6 SQ.MM. (ACSR)
หลอดต่อสายรับแรง 50/8 SQ.MM. (ACSR)
หลอดต่อสายรับแรง 70/12 SQ.MM. (ACSR)
หลอดต่อสายรับแรง 95/15 SQ.MM. (ACSR)
หลอดต่อสายรับแรง 120/20 SQ.MM. (ACSR)
หลอดต่อสายรับแรง 150/25 SQ.MM. (ACSR)
หลอดต่อสายรับแรง 185/30 SQ.MM. (ACSR)
หลอดต่อสายรับแรง 240/40 SQ.MM. (ACSR)
หลอดต่อสายแบบไม่รับแรงดึง | COMPRESSION SPLICING SLEEVE : PARTIAL TENSION
หลอดต่อสายไม่รับแรง 25 SQ.MM.
หลอดต่อสายไม่รับแรง 35 SQ.MM.
หลอดต่อสายไม่รับแรง 50 SQ.MM.
หลอดต่อสายไม่รับแรง 70 SQ.MM.
หลอดต่อสายไม่รับแรง 95 SQ.MM.
หลอดต่อสายไม่รับแรง 120 SQ.MM.
หลอดต่อสายไม่รับแรง 150 SQ.MM.
หลอดต่อสายไม่รับแรง 185 SQ.MM.
หลอดต่อสายไม่รับแรง 240 SQ.MM.
หลอดต่อสายไม่รับแรง 400 SQ.MM.
หลอดต่อสายไม่รับแรง 625 SQ.MM.
หลอดต่อสายไม่รับแรง 35/6 SQ.MM. (ACSR)
หลอดต่อสายไม่รับแรง 50/8 SQ.MM. (ACSR)
หลอดต่อสายไม่รับแรง 70/12 SQ.MM. (ACSR)
หลอดต่อสายไม่รับแรง 95/15 SQ.MM. (ACSR)
หลอดต่อสายไม่รับแรง 120/20 SQ.MM. (ACSR)
หลอดต่อสายไม่รับแรง 150/25 SQ.MM. (ACSR)
หลอดต่อสายไม่รับแรง 185/30 SQ.MM. (ACSR)
หลอดต่อสายไม่รับแรง 240/40 SQ.MM. (ACSR)