คอนเนคเตอร์เด็ดเอ็น | CONNECTOR DEAD END

สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 9433299
กลับสู่เมนูคอนเน็คเตอร์ | BACK TO CONNECTOR MENU

ขนาด / SIZE  mm2
คอนเน็คเตอร์เด็ดเอ็น  25 – 35 | CONNECTOR DEAD END 25 -35
คอนเน็คเตอร์เด็ดเอ็น  50 – 70 | CONNECTOR DEAD END  50-70
คอนเน็คเตอร์เด็ดเอ็น 95 – 120 | CONNECTOR DEAD END 95-120