คอนเนคเตอร์ สำหรับแผ่นเหล็กแบน 30 มม. | CONNECTOR, FLAT IRON 30 MM. TO FLAT IRON 30 MM.
สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 9433299
กลับสู่เมนูคอนเน็คเตอร์ | BACK TO CONNECTOR MENU

รายการ / DESCRIPTION
คอนเนคเตอร์ สำหรับแผ่นเหล็กแบน 30มม.
กับแผ่นเหล็กแบน 30 มม.
  คอนเนคเตอร์ สำหรับแผ่นเหล็กแบน 30 มม. 
CONNECTOR, FLAT IRON 30 MM. TO CONDUCTOR 16-50 SQ.MM.

รายการ / DESCRIPTION
คอนเนคเตอร์ สำหรับแผ่นเหล็กแบน 30มม. จับสาย 16-50 ตร.มม.