คอนเน็คเตอร์ชนิดบีบแบบที พร้อมแผ่นรองชนิด 4รู | THREE SLEEVE COMPRESSION
สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 9433299
กลับสู่เมนูคอนเน็คเตอร์ | BACK TO CONNECTOR MENU

ขนาด / SIZE  mm2
400
แผ่นรอง  AL แบบที 4 รู