คานเหล็กรูปรางนํ้า | CROSSARM CHANNEL

สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 9433299
กลับสู่เมนู เหล็กรางนํ้า,เหล็กฉาก,เหล็กคอนสายแบบต่างๆ และอื่นๆ | BACK TO CROSSARM STEEL

ขนาด มม. / SIZE (MM.)
 
100 * 100 * 5 LENGTH 2,500
 
100 * 50 * 5 LENGTH 3,000
 

ขนาด  ( มม.)     /     SIZE  ( MM.)
125  x   65  x   6              length   2,500    
125  x   65  x   6               length   3,000    
150  x   75  x   9               length   3,000    
150  x   75  x   6.5            length   4,000    
150  x   75  x   6.5            length   4,500    
150  x   75  x   6.5            length   6,000    
200  x   90  x   8                length      200    
200  x   80  x   7.5            length   1,000    
200  x   80  x   7.5            length   6,000    
100  x   50  x   5              length   3,000     (สเปคพิเศษ)
125  x   65  x   6              length   5,000     (สเปคพิเศษ)
200  x   80  x   7.5            length   3,000     (สเปคพิเศษ)