เคิปเคเบิ้ลซัปเทนชั่นแคล้มป์ | CURVE CABLE SUSPENSION CLAMP

สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 9433299
กลับสู่เมนู ฮาร์ดแวร์ สําหรับลูกถ้วย,เสาไฟฟ้า | HARDWARE FOR LINE POLE , INSULATOR

รายการ / DESCRIPTION
แคล้มป์ประกับ  2 สกรู แบบเคิป