สลักเกลียวห่วงกลม | DOUBLE ARMING EYE BOLT

สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 9433299
กลับสู่หน้าฮาร์ดแวร์  | BACK TO HARDWARE MENU

ขนาด  MM.     (INCH)
M. 16 X  100           (4 “)
M. 16 X  150           (6 “)
M. 16 X 200            (8 “)
M. 16 X 250         (10 “)
M. 16 X 300         (12 “)
M. 16 X 350         (14 “)
M. 16 X 400         (16 “)
M. 16 X 450         (18 “)
M. 16 X 500         (20 “)
M. 16 X 550         (22 “)
M. 16 X 600         (24 “)
M. 16 X 650         (26 “)