ข้อต่อแบบช็อตเก็ตอาย |  EYE SOCKET TYPE B

สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 9433299
กลับสู่เมนู ฮาร์ดแวร์ สําหรับลูกถ้วย,เสาไฟฟ้า | HARDWARE FOR LINE POLE , INSULATOR

รายการ / DESCRIPTION
เล็ก         35 – 240  mm2
กลาง    240 – 400  mm2
ใหญ่     400 – 625  mm2