ลวดเหล็กตีเกลียวอาบสังกะสี | GALVANIZED STEEL WIRE

 สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามเพิ่มเติม 02 – 9433299

กลับสู่เมนู ลวด | BACK TO STEEL WIRE MENU

รายการ / DESCRIPTION
ลวดเหล็กตีเกลียวอาบสังกะสี 25 SQ.MM. (มอก.) | GALVANIZED STEEL WIRE 25 SQ.MM
ลวดเหล็กตีเกลียวอาบสังกะสี 35 SQ.MM. (มอก.) | GALVANIZED STEEL WIRE 35 SQ.MM
ลวดเหล็กตีเกลียวอาบสังกะสี 50 SQ.MM. (มอก.) | GALVANIZED STEEL WIRE 50 SQ.MM.
ลวดเหล็กตีเกลียวอาบสังกะสี 95 SQ.MM. (มอก.) | GALVANIZED STEEL WIRE 95 SQ. MM.
ลวดเหล็กตีเกลียวอาบสังกะสี 120 SQ.MM. | GALVANIZED STEEL WIRE 120 SQ. MM.