กายแคล้มป์ 3 สลัก , ห่วงแขวนเคเบิลสเปเซอร์ | GUY CLAMP , LINK CABLE SPACER

สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 9433299
กลับสู่เมนู ฮาร์ดแวร์ สําหรับลูกถ้วย,เสาไฟฟ้า | HARDWARE FOR LINE POLE , INSULATOR

กายแคล้มป์ 3 สลัก | CLAMP TRIBLE BOLTS
ห่วงแขวนเคเบิลสเปเซอร์ | LINK CABLE SPACER