กายแคล้มป์ | GUY CLAMP

สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 9433299
กลับสู่เมนู ฮาร์ดแวร์ สําหรับลูกถ้วย,เสาไฟฟ้า | HARDWARE FOR LINE POLE , INSULATOR

รายการ / DESCRIPTION
กายแคล้มป์ ฯ  +  ห่วง ฯ
กายแคล้มป์  3  สลัก
ห่วงแขวนเคเบิ้ลสเปเซอร์