ฟรีฟอร์มกายกริ๊ปเด็ดเอ็น | PREFORMED GUY GRIP DEAD END

 สนใจสินค้าติดต่อ CALL CENTER 02 – 9433299
กลับสู่เมนูฟรีฟอร์มแบบต่างๆ  |  BACK TO MENU PREFORMED
ขนาด/SIZE INCH
ฟรีฟอร์มกายกริ๊ปเด็ดเอ็น 2 M
ฟรีฟอร์มกายกริ๊ปเด็ดเอ็น 2.5 M
ฟรีฟอร์มกายกริ๊ปเด็ดเอ็น 3 / 16 ” ( 3 M )
ฟรีฟอร์มกายกริ๊ปเด็ดเอ็น 1 / 4 ” ( 4 M )
ฟรีฟอร์มกายกริ๊ปเด็ดเอ็น 5 / 16 ” ( 6 M )
ฟรีฟอร์มกายกริ๊ปเด็ดเอ็น 3 / 8 ” ( 10 M )
ฟรีฟอร์มกายกริ๊ปเด็ดเอ็น 7 / 16 ” ( 70 SQ.MM. )
ฟรีฟอร์มกายกริ๊ปเด็ดเอ็น 1 / 2 ” ( 95 SQ.MM.)