ข้อต่อแบบห่วงกลม | HOOK BALL

สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 9433299
กลับสู่เมนู ฮาร์ดแวร์ สําหรับลูกถ้วย,เสาไฟฟ้า | HARDWARE FOR LINE POLE , INSULATOR

รายการ / DESCRIPTION
ข้อต่อแบบห่วงกลม TYPE B    8,200 KGF.