ฮุกโบลท์ 3/8″, 1/2″ | HOOK BOLT

สนใจสินค้าติดต่อ 02 – 9433299
กลับสู่หน้าฮาร์ดแวร์  | BACK TO HARDWARE MENU

ขนาด  ( INCH )
(นัท 2 แหวนกลม 2)
3 / 8″  X   5 “
3 / 8″  X   6 “
3 / 8″  X   8 “
3 / 8″  X  10 “
3 / 8″  X  12 “
3 / 8″  X  14 “
3 / 8″  X  16 “
3 / 8″  X  18 “
3 / 8″  X  20 “
3 / 8″  X  22 “
(นัท 2 แหวนสี่เหลี่ยม 2 )
1 / 2″ X 5″
1 / 2″ X 6″
1 / 2″ X 8″
1 / 2″ X 10″
1 / 2″ X 12″
1 / 2″ X 14″
1 / 2″ X 16″
1 / 2″ X 18″
1 / 2″ X 20″
1 / 2″ X 22″