ฮุกโบลท์ 5/8 ” | HOOK BOLT

สนใจสินค้าติดต่อ 02 – 9433299
กลับสู่หน้าฮาร์ดแวร์  | BACK TO HARDWARE MENU

ขนาด  INCH
Short Hook
(นัท 2 แหวนกลม 1)
5/8”  X  2 ½”
(นัท 2 แหวนสี่เหลี่ยม 2 )
5 / 8″  X   5″
5 / 8″  X   6″
5 / 8″  X   8 “
5 / 8″  X   10 “
5 / 8″  X   12 “
5 / 8″  X   14 “
5 / 8″  X   16 “
5 / 8″  X   18 “
5 / 8″  X   20”
5 / 8″  X   22”