คอนเนคเตอร์ เอชไทส์ ชนิดบีบ | CONNECTOR COMPRESSION [ H-TYPE ]

สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 9433299
กลับสู่เมนูคอนเน็คเตอร์ | BACK TO CONNECTOR MENU

ขนาด / SIZE  mm2
10-16 / 4-10
25-50 / 2.5-6
35-50 / 6-10
25-50 / 16-35
70-95 / 6-10
70-95 / 16-35
50-95 / 50-95