สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม | MACHINE BOLT HEXAGON

สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 9433299
กลับสู่หน้าฮาร์ดแวร์  | BACK TO HARDWARE MENU

ขนาด INCH
 M. 12 X   35       (1.5″)
 M. 12 X   50       (2 “)
 M. 16 X   75       (3 “)
 M. 16 X 200       (8 “)
 M. 16 X 250       (10 “)
 M. 16 X 300       (12 “)
 M. 16 X 350       (14 “)
 M. 16 X 400       (16 “)
 M. 16 X 450        (18 “)
 M. 16 X 500        (20 “)
 M. 16 X 550        (22 “)
 M. 16 X 600        (24 “)
 M. 16 X 650        (26 “)