สลักเกลียวห่วงโอแวล | OVAL EYE BOLT

สนใจสินค้าติดต่อ 02 – 9433299
กลับสู่หน้าฮาร์ดแวร์  | BACK TO HARDWARE MENU

ขนาด  MM.   (INCH)
M. 16 X  150         (6 “)
M. 16 X  200        ( 8 “)
M. 16 X  250       (10 “)
M. 16 X  300       (12 “)
M. 16 X  350       (14 “)
M. 16 X  400       (16 “)
M. 16 X  450       (18 “)
M. 16 X  500       (20 “)
M. 16 X  550       (22 “)
M. 20 X 350        (14 “)
M. 20 X 400        (16 “)
M. 20 X 450        (18 “)